Effekter

ENAGI forstærker dine ressourcer – fysiske, følelsesmæssige som mentale – og giver dig mere klarhed, indre ro og styrke.

Vores krop, sind og ånd arbejder hele tiden sammen om at bevare balancen, så vi kan fungere optimalt. Med ENAGI forstærkes den evne.

Når du opholder dig i energien, der stråler fra krystallen går den i gang med at rense og korrigere energimønstre og fylde dig med livsenergi. Livsenergien bevæger sig hen i områder af kroppen hvor der er behov for energi og healing. Følelsesmæssige energier der er fastlåste vil begynde at bevæge sig, og sindet vil blive påvirket til nye indsigter der kan hjælpe til at slippe gamle mønstre og begrænsninger.

Effekten kan sammenlignes med den man får, når man dyrker yoga eller får en healing af en behandler – en harmonisering af krop, sind og sjæl.

Med en ENAGI Krystal i nærheden har du adgang til denne hjælp uanset hvor du er – non-stop, 24/7 – og hvis den kombineres med en meditationspraksis, mindfulness, yoga eller behandling af en anden art, kan du hurtigere opnå resultater.

Test

ENAGI er testet på vand på Akloma Bioscience i Sverige og viste at det påvirkede vand havde en mere harmonisk organiseret struktur og indeholdte mere energi efter at være blevet påvirket med en Rum krystal (100 gram, 3 meters rækkevidde).

Når vores krop, sind og energier generelt er ude af balance er vores vandmolekyler (99% af vores molekyler er vandmolekyler) også i uorden og vi begynder at bruge vores energi til at genskabe balancen. Når vi er under påvirkning fra ENAGI feltet reorganiserer vores molekyler sig igen i en harmonisk struktur og energien bliver frigjort til andre formål.

Tilbagemeldinger på effekter

Nogen oplever eller mærker en effekt med det samme, mens det for andre tager lidt længere tid at mærke hvad der sker. Andre igen mærker ingenting, men kan registrere, at der sker en ændring i deres relationer eller i deres liv generelt.

Det er altså ikke nødvendigt at kunne mærke effekten fysisk eller emotionelt for at få en effekt. Der kan være subtile processer i gang, der tager tid. For nogle mennesker kan det også være svært at forbinde det, der faktisk sker, med ENAGI krystallernes virkning. Meditation eller dagbogs-praksis kan forstærke forståelsen af de processer, der går igang.

ENAGI Krystallerne giver effekter på mange områder og niveauer – se en liste over effekter nedenfor og andres udtalelser om effekter og oplevelser her og ENAGI krystallerne virker forskelligt på hver person i forhold til den enkeltes energistruktur, tilstand og situation.

Nogen har fået mere energi, følt sig rolige og gladere og nogen har haft fysiske oplevelser med forbedret funktionsevne, smerter der gik væk, mens andre har haft mere mentale indsigter og spirituelle oplevelser, såsom at kunne gennemskue gamle mønstre i parforhold og relationer eller pludselig at føle sig mere guidet og forbundet til sin livsmission.

Nogen bruger det til fysisk healing bestemte steder på kroppen, nogen til at finde løsninger på sine udfordringer, f.eks. følelsesmæssige problemer, andre igen til at kunne følge sit hjerte bedre og nogen er bare nysgerrige på hvad der sker. Men generelt vil der for alles vedkommende gå en proces i gang, hvor energien rydder op i noget, der giver en fornyet styrke til at gøre det man gerne vil.

Der synes altså at være effekt på 5 niveauer:

Fysiske effekter

 • Fysisk velbehag og mere energi – enten med det samme eller efter en kort periode med træthed.
 • Smerter der forlader kroppen, evt efter at have genoplevet gamle smerter.
 • Forbedring af sanser og funktionsevne.
 • Fysisk healing kan forekomme.
 • Afstressende effekt og følelse af dyb ro.
 • Sitrende vibrationer som champagnebobler gennem kroppen.
 • Varme og kulde.

Emotionelle effekter

 • Følelser og fornemmelser kan flyde mere frit.
 • Undertrykte følelser kan komme op til overfladen og blive udtrykt og/eller sluppet.
 • Gamle emotionelle mønstre og tilstande såsom frygt, vrede, jalousi og angst kan blive forløst.
 • Klarhed over og indsigt i følelsesmæssige issues kan komme til erkendelse.

Mentale effekter

 • Større bevidsthed om egne tanker – visioner kommer op.
 • Gamle tankemønstre kan blive gennemskuet og sluppet.
 • Bevidsthed om drømme om natten.
 • Problemer og udfordringer kan finde en løsning.
 • Mange nye indsigter kommer ind i bevidstheden.

Spirituelle effekter

 • En følelse af at blive guidet af noget højere eller dybere, af sjælen eller højere selv og en øget fornemmelse af synkronicitet i livet.
 • Dybere kontakt til sig selv og sit indre.
 • Klarhed over retning og vejen frem.
 • Større evne til at vælge i livet.
 • Følelse af nye meningsfulde muligheder bare byder sig til, nye projekter, nye idéer med højere formål og en oplevelse af at finde sin livsmission.
 • Gamle temaer slutter og et nyt kapitel kan begynde.
 • Drømme bliver til virkelighed.
 • En følelse af at blive bragt til et “peak” i livet eller en følelse af gennembrud i en sag.

Relationelle Effekter

 • Relationer korrigeres eller bringes i balance.
 • Usunde relationer forsvinder eller bliver korrigeret og nye relationer opstår.
 • Relationer finder hinanden i partnerskaber.
 • Relationer formes efter lang tid alene.
 • Drømme og idéer forbindes gennem relationer i nye partnerskaber og projekter.

Effekterne er altså mange og meget forskellige, men fælles for dem alle er, at ENAGI Krystallen rydder op i noget, der giver folk en fornyet styrke til at gøre det de gerne vil og finde sin vej fremad.

Your Cart